Časté poruchy práčok a ich možné riešenia  

Ktorý domáci spotrebič je podľa vás najporuchovejší? Väčšina zrejme odpovie, že práčka. A aj keď s poruchovosťou práčok to nie je také zlé ako si veľa ľudí myslí (minimálne nie, čo sa týka moderných práčok), samozrejmé je, že úplne stopercentne sa poruchám vyhnúť nedá.

Práčka sa nezapne alebo sa nezamknú dvere

Porucha však automaticky neznamená, že je potrebné kupovať práčku novú. Veľa problémov sa dá vyriešiť celkom jednoducho opravou, „prinajhoršom“ výmenou jedného, či viacerých dielov na práčku.

Medzi časté poruchy patrí, že práčka sa vôbec nezapne. V takomto prípade je najskôr treba vylúčiť také „drobnosti“ ako nezapojený prívodný kábel, či problém so zásuvkou. Medzi „skutočné“ závady v tomto prípade môže patriť porucha hlavného spínača (ak je ešte mechanický), ale aj elektronického modulu programátora.

Chyba programátora môže spôsobiť aj to, že práčka sa síce zapne, ale nezamknú sa dvere. Samozrejme, môže ísť aj o nesprávne zatvorené dvierka, ale aj ďalšie „vážnejšie“ príčiny, napríklad chybné ovládanie, či zámok dverí a taktiež problém v kabeláži.

Práčka nenapúšťa vodu, neodstreďuje alebo nevypúšťa vodu

Veľa častých porúch práčok sa týka (ako inak) vody. Napríklad, keď práčka nenapúšťa vodu. Aj tu je potrebné najskôr vylúčiť banalitu a to, či náhodou nie je vypnutý prívod vody. Poruchy mimo práčky môžu byť aj chybný ventil na prívode vody, jej nízky tlak, poškodená prívodná hadica, či upchaté sitká v hadici. „Vnútri“ práčky môže ísť o problém s ventilom práčky, či kabelážou.

V prípade, že práčka neodstreďuje, môže to byť jednoducho spôsobené tým, že je v nej príliš ťažké prádlo alebo príliš málo prádla. Z dielov práčky môže ísť o nefunkčný hladinový spínač, či zbrúsené uhlíky motora.

A čo keď práčka nevypúšťa vodu? Problémy treba hľadať vo filtri čerpadla, či v čerpadle samotnom. Príčinou problému môže byť aj upchatá hadica práčky, či sifón, do ktorého je táto hadica napojená.

Zdroj obrázka:

Autor: Anatoliy Karlyuk / Shutterstock.com